PSYCHOTHERAPIE “DE LINDE”

Professionele psychotherapeutische hulpverlening bij levensmoeilijkheden voor volwassenen.
Verlies en rouwbegeleidingen voor volwassenen, jongvolwassenen en kinderen.
Grote expertise in: Verlies- & rouwbegeleiding, veerkracht en keerkracht
Auteur van het boek: “Schaduwverdriet in het licht” (uitg. Acco 2015)

Welkom

“PRAKTIJK DE LINDE” is reeds enkele jaren goed geworteld door een ruime expertise op te bouwen in verlies en rouwbegeleidingen en psychotherapeutische begeleiding bij levensmoeilijkheden.Bij verlies en rouw denken we meestal automatisch aan verlies door overlijden. Maar verlies is niet enkel gerelateerd aan een overlijden, ook andere vormen van verlies kunnen een gevoel van rouw oproepen. Het verlies kan betrekking hebben op gezondheid, het kan een ideaal zijn dat niet vervuld wordt, een verlies van mogelijkheden, verlies van zelfbeeld of verlies van een toekomstperspectief, enz..Maar rouw, in welke vorm dan ook, is ‘altijd’ afscheid moeten nemen van dat leven dat niet meer terugkomt en waardoor je gedwongen wordt je toekomstbeeld aan te passen.Dit vraagt erkenning, moed, veerkracht, maar ook keerkracht.

Het aanbod van “Praktijk De Linde” bestaat uit professionele therapeutische begeleiding bij levensmoeilijkheden. Mijn specialisatie is “Verlies en Rouw” in de meest ruime zin. Zie boek “Schaduwverdriet, een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies’.
Zowel mijn opleidingen als ervaringen dragen in belangrijke mate bij aan goed therapeutisch werk. Voor meer informatie: info@psychotherapie-delinde.be

Als geregistreerde psychotherapeut heb ik een samenwerkingsovereenkomst met verschillende mutualiteiten zodat er , afhankelijk van uw mutualiteit, een financiële tegemoet-koming mogelijk is.


Christine Janssens: Integratief psychotherapeute, (Interactionele Vormgeving) Verlies & rouwbegeleiding